Приморське управління водного господарства

  • Приморське управління водного господарства

Приморське управління водного господарства є бюджетною неприбутковою організацією і належить до сфери управління центрального органу  виконавчої влади у галузі водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих  водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Управління у межах своїх повноважень забезпечує на території Голопристанського району Херсонської області вирішення питань щодо експлуатації  державних меліоративних систем, використання, збереження та відтворення поверхневих водних  ресурсів, меліорації земель, вирішує в установленому порядку разом з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями питання  забезпечення населення і галузей економіки Голопристанського району Херсонської області водними ресурсами, здійснює від імені Держводагентства виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у Державній казначейській службі України, гербову печатку зі своїм найменуванням.